تماس با تکنیک صنایع

خانه
  • تکنیک صنایع
  • عضو پاساژ اینترنتی بزرگ ابزار و یراق
  • مدیریت: آقای علی یوسفی
  • نشانی: خیابان امام خمینی-بعد از خیابان کشاورزی-پلاک 48
  • تلفن: 021-66727377
  • شماره عضویت: 532
   ارسال

Stay informed on our latest news!